یکی دیگر از انواع ماساژ ریلکسی ماساژ وتسو نام دارد که در آب گرم (حدودا ۳۵ درجه سانتی‌گراد) انجام می‌شود. این ماساژ ترکیبی از ماساژهای شیاتسو، کشش عضلات و رقص را تشکیل می‌دهد. در حالی که فرد متقاضی ماساژ روی آب شناور است، ماساژ و کشش عضلات و تکان دادن بدن او انجام می‌شود. در این روش آزادی ماساژور بیشتر است، زیرا زمانی که فرد متقاضی در آب شناور است، نیروی جاذبه بر او کمتر می‌باشد.

ماساژ وتسو | ماساژ در اصفهان