یکی از زیرمجموعه‌ی ماساژ ریلکسی ماساژ اسکراب است که به منظور لایه برداری و دفع انرژی منفی صورت می‌گیرد. برای اینکه پوستی شاداب و تازه و داشته باشید، لازم است تا سلول‌های مرده را از سطح پوست زدوده و از این طریق شادابی را به پوست خود ببخشید. ماساژ اسکراب هم برای بدن و هم برای صورت به کار می‌رود. اسکراب چیست؟ ماده‌ای مانند سفیدآب که در زمان‌های قدیم به منظور لایه برداری در حمام استفاده می‌شد، اسکراب نیز ترکیبی از مواد مختلف و با دانه‌های ریز است. این دانه‌ها کمک می‌کنند تا اضافات پوستی از سطح پوست پاک‌سازی شوند. اگر این دانه‌ها درشت باشند، پوست را دچار التهاب می‌کنند.

ماساژ اسکراب | ماساژ در اصفهان