ماساژ اصلاحی یا همان حرکات اصلاحی که یکی از بخش‌های مهم و حیاتی در تربیت بدنی است، با هدف پیشگیری از برخی از ناهنجاری‌های جسمانی در تمارین بدنی صورت می‌گیرد. در واقع حرکات اصلاحی همان برنامه‌ی ورزشی و حرکتی است که طی تمارینی خاص باعث تغییر در عملکرد و ساختمان بدنی می‌شود. از جمله خواص این ماساژ را می‌توان اینگونه بیان کرد:

  • تاثیر مثبت بر ریکاوری بدن
  •  آرامش بخشیدن به افراد
  • کاهش استرس های روانی و فیزیکی
  • بالا بردن قدرت سیستم دفاعی بدن
ماساژ اصلاحی | ماساژ در اصفهان