یکی دیگر از انواع ماساژی که در ماساژ درمانی از آن استفاده می‌شود، ماساژ دیپ تیشو است که روی بافت عمقی انجام می‌گیرد، این ماساژ در باز کردن گرفتگی‌‌های شدید عضلانی تاثیر بسزایی دارد. تکنیک‌های موجود در این روش شبیه به ماساژ سوئدی است، با این تفاوت که فشار موجود بر عمق عضلات و بافت‌‌های بدن بیشتر است. این ماساژ در درمان دردهای نواحی مختلف بدن مانند گردن، کمر، عضلات پا و دردهای شانه‌ای کاربرد دارد.

ماساژ دیپ تیشو | ماساژ در اصفهان