یکی دیگر از زیرمجموعه‌های ماساژ درمانی ماساژ ورزشی است. ماساژ ورزشی جزو برنامه‌های ورزشکاران است. ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت‌ باید از آمادگی روحی و جسمی بالایی برخوردار باشند. علاوه بر آمادگی جسمی پیشگیری از صدمات ورزشی نیز یکی دیگر از ارکان موفقیت برای ورزشکاران به حساب می‌آید. ماساژ ورزشی می‌تواند باعث کاهش بروز آسیب‌های ورزشی، بهبود حرکات مفصلی و افزایش انعطاف پذیری عضلانی و کوتاه کردن زمان ریکاوری و بازتابی توان از دست رفته نیز شود.

ماساژ ورزشی | ماساژ در اصفهان