این ماساژ مربوط به ناحیه کمر و شانه است و برای افرادی توصیه می‌شود که مجبور به کار با مدت زمان طولانی هستند، افرادی که باید در بازه زمانی زیادی پشت میز بنشینند. حتی این ماساژ برای رانندگانی که به مدت طولانی رانندگی می‌کنند و این شغل را به طور روزمره انجام می‌دهند، توصیه می‌شود.

در این ماساژ حرکات کششی روی شانه و کمر و با استفاده از روغن‌های معطر گیاهی، فشار مناسب به این نواحی و گرفتگی و ضربه در این قسمت‌ها انجام می‌پذیرد.

ماساژ پرفرمنس | ماساژ در اصفهان